Với diện tích khu khu đất gần 100ha, Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa được Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa, chăm sóc sức khỏe cao cấp, nhằm đưa vào sử dụng và nâng tầm giá trị nguồn khoáng nóng Quảng Yên vốn đã được biết đến từ lâu, nhưng chưa được đầu tư tương xứng.Theo các chuyên gia Nhật Bản, nước khoáng nóng Quảng Yên có nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C, hàm lượng HS-+S2O3(2-) + H2S ở ngưỡng 7,3mg/L, vượt chuẩn onsen trị liệu của Nhật Bản (tỷ lệ lớn hơn 2mg/kg). Và với tính axit nhẹ (PH<7), nước khoáng nóng Quảng Yên đặc biệt tốt trong việc giảm căng thẳng, điều trị các bệnh mãn tính về da, tiêu hóa, các bệnh lý về khớp, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, gout… (Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa).Theo các chuyên gia Nhật Bản, nước khoáng nóng Quảng Yên có nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C, hàm lượng HS-+S2O3(2-) + H2S ở ngưỡng 7,3mg/L, vượt chuẩn onsen trị liệu của Nhật Bản (tỷ lệ lớn hơn 2mg/kg). Và với tính axit nhẹ (PH<7), nước khoáng nóng Quảng Yên đặc biệt tốt trong việc giảm căng thẳng, điều trị các bệnh mãn tính về da, tiêu hóa, các bệnh lý về khớp, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, gout… (Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa). http://biztektoolbox.com/members/subeautyonsen/activity/921458/ https://notes.io/Pm4u https://blog.leaseq.com/members/subeautyonsen/activity/238994/ https://adi.com.ng/members/subeautyonsen/activity/358376/ https://hiqy.in/post/28771 https://bvphusanct.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=12293 https://www.acityexplored.com/members/subeautyonsen/activity/303884/ https://writeablog.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa https://open-isa.org/members/subeautyonsen/activity/303395/ http://subeautyonsen.jigsy.com/entries/general/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-H%C3%B3a- http://trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5109 https://postheaven.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa https://mooc.elte.hu/eportfolios/30376/Home/Sun_Beauty_Onsen_Thanh_Ha_ https://squareblogs.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa http://one.ndcsa.com/members/subeautyonsen/activity/342773/ http://www.bcsnerie.com/members/subeautyonsen/activity/1230362/ https://klinegibbs849.livejournal.com/profile https://www.victoriaeducation.co.uk/members/subeautyonsen/activity/1017923/ http://bvcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=7138 https://subeautyonsen.tumblr.com/post/674319916252495872/sun-beauty-onsen-thanh-h%C3%B3a https://www.blog.lovinah.com/members/subeautyonsen/activity/161460/ http://www.vegaingenium.it/members/subeautyonsen/activity/1134204/ https://onbigstage.com/members/subeautyonsen/activity/1300733/ http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=6640 http://subeautyonsen.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/__xtblog_entry/25033119-sun-beauty-onsen-thanh-h-a?__xtblog_block_id=1#xt_blog http://alignmentinspirit.com/members/subeautyonsen/activity/473046/ https://www.gatesofantares.com/players/subeautyonsen/activity/1484100/ https://subeautyonsen.bravejournal.net/post/2022/01/25/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-H%C3%B3a http://capacitaciontotalcdmx.com/members/subeautyonsen/activity/117046/ https://www.grabcaruber.com/members/subeautyonsen/activity/168231/ https://controlc.com/3c3dc0fb https://painless.network/members/subeautyonsen/activity/95166/ https://pbase.com/topics/subeautyonsen/sun_beauty_onsen_thanh_ha http://pixelscholars.org/engl202-022/members/subeautyonsen/activity/1736054/ https://anotepad.com/notes/g28bcayq https://suprdeals.com/members/subeautyonsen/activity/296356/ https://www.wozoradio.com/members/subeautyonsen/activity/149425/ https://ilearn.tek.zone/members/subeautyonsen/activity/613030/ https://pastelink.net/pirf0igb http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=266105 https://londonadass.org.uk/members/subeautyonsen/activity/343147/ https://subeautyonsen.werite.net/post/2022/01/25/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-H%C3%B3a https://subeautyonsen.doodlekit.com/blog/entry/19676304/sun-beauty-onsen-thanh-h243a- https://zenwriting.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa http://pigskinref.com/secure/members/subeautyonsen/activity/239125/ https://proparentiahp.org/members/subeautyonsen/activity/997009/ https://subeautyonsen.edublogs.org/2022/01/25/sun-beauty-onsen-thanh-hoa/ http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=10359 https://canvas.instructure.com/eportfolios/854530/Home/Sun_Beauty_Onsen_Thanh_Ha_ https://lessons.spoj.com/eportfolios/29924/Home/Sun_Beauty_Onsen_Thanh_Ha_ http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=254066 https://canonuser.com/members/subeautyonsen/activity/300299/ https://telegra.ph/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-Hóa-01-25 https://reda.sa/members/subeautyonsen/activity/884367/ https://subeautyonsen.bloggersdelight.dk/2022/01/25/sun-beauty-onsen-thanh-hoa/ https://paste2.org/3myVe4sP http://gigglyu.com/members/subeautyonsen/activity/402149/ https://pastebin.fun/w0ynd2hbsw http://isms.pk/members/subeautyonsen/activity/2506889/ https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/subeautyonsen/activity/1205234/ http://ttytcammy.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=223942 http://moonland.com/members/subeautyonsen/activity/351649/ http://harrislisa72.com/members/subeautyonsen/activity/388484/ http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5473 https://www.eustoncollege.co.uk/members/subeautyonsen/activity/1048495/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-01-25 (火) 12:53:45 (158d)